Zmienność produkcji, nieterminowe dostawy i awarie maszyn to tylko część problemów, z którymi musi uporać się niejedno przedsiębiorstwo produkcyjne. Gdy tradycyjne zarządzanie nie zdaje już egzaminu, nadszedł czas skorzystania z nowoczesnego planowania i sterowania produkcją. Zastosowanie dedykowanych narzędzi informatycznych to przede wszystkim zdecydowanie wyższa efektywność każdego etapu szeroko rozumianej produkcji, w tym również wydajności. Dzięki wdrożeniu odpowiedniego systemu przedsiębiorstwa mogą oraz poprawę relacji zarówno z dostawcami, jak i odbiorcami.

To nie wszystko!
Funkcjonowanie na dzisiejszym rynku pełnym równie zdeterminowanej konkurencji, gdzie coraz trudniej o odpowiednie zyski wymaga podjęcia natychmiastowych kroków, by ten stan rzeczy zmienić. Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą mieć umiejętność analizowania danych w czasie rzeczywistym i podejmowania na ich podstawie szybkich decyzji o znaczeniu taktycznym lub wręcz strategicznym. ZUEA AUTOMATYKA proponuje przedsiębiorstwom dedykowane systemy informatyczne, które są wszechstronnymi i nowoczesnymi narzędziami do zarządzania ze wskazaniem na planowanie i sterowanie produkcją.

Dedykowane systemy informatyczne to:

  • planowanie produkcji i kontrola terminów dostaw na podstawie aktualnych zdolności produkcyjnych,
  • nowoczesne sterowanie produkcją z uwzględnieniem aktualnie posiadanych zasobów,
  • wyeliminowanie niekorzystnych procesów funkcjonujących w firmie oraz zbędnych przestojów, co w konsekwencji pozwoli na pełne wykorzystanie posiadanych zasobów,
  • pełna kontrola czasu pracy i wszelkich kosztów produkcji zarówno w trakcie przygotowania, jak i podczas jej realizacji,
  • otrzymywanie w czasie rzeczywistym szczegółowych informacji dotyczących planów pracy i postępu z ich realizacji,
  • efektywne zarządzanie magazynami i zapotrzebowaniem materiałowym,
  • efektywne zarządzanie przepływem informacji, szczególnie dotyczących procesów technologicznych, co pozwoli na uproszczenie i skoordynowanie każdej operacji bez angażowania pracowników obsługujących określone maszyny,
  • monitorowanie oraz archiwizowanie zdarzeń związanych z procesem produkcji ze wskazaniem na poprawę jakości wykonywanych prac, łatwe i szybkie odszukanie potrzebnej informacji,
  • pełna integracja działalności administracyjnej i technicznej przedsiębiorstwa z produkcją w celu optymalnego wykorzystania uzyskanych informacji.

Skuteczne planowanie i sterowanie produkcją to nie tylko potrzeba chwili, ale wymóg ukierunkowany na długotrwały sukces przedsiębiorstwa produkcyjnego w dynamicznie rozwijającym się nowoczesnym świecie.