Podstawowe funkcje sterownika:

 • Pomiar temperatury i wilgotności w hali za pomocą dwóch czujników w obudowie z wymuszonym przepływem powietrza. Pomiar wilgotności odbywa się metodą „suchy – mokry”
 • Pomiar temperatury powietrza wlotowego do hali pozwala na uzyskanie mniejszych wahań parametrów powietrza w hali
 • Pomiar temperatury powietrza za nagrzewnicą wstępną w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem
 • Pomiar temperatury podłoża w kilku punktach w celu realizacji regulacji temperatury podłoża
 • Pomiar stężenia CO2
 • Pomiar temperatury i wilgotności na zewnątrz
 • Regulacja temperatury przez zamykanie i otwieranie nagrzewnicy i chłodnicy. Wyjście z regulatora może być dostosowane do kilku rodzajów zaworów.
 • Moduł komunikacyjny -połączenie wszystkich sterowników do centralnego komputera

Sterowanie mikroklimatem w poszczególnych fazach:

 • Ustawianie zadanej wilgotności nie tylko w postaci wilgotności względnej ( np. 85.0%) ale również w postaci wilgotności bezwzględnej ( np. 11.0g/kg) lub w postaci deficytu wilgotności ( np. 2g/kg).
 •  Zawartość wody w g/kg (gramach wody na kilogram suchego powietrza) to metoda określenia wilgotności polegająca na ustaleniu bezwzględnej masy wilgoci przypadającej na określona masę suchego powietrza. Zawartość wody jest jednostką wilgotności bezwzględnej, która nie zależy od temperatury powietrza.
 •  Deficyt wody wyrażony w g/kg (gramach wody na kilogram suchego powietrza) to metoda określenia wilgotności polegająca na ustaleniu, ile masy wilgoci (wilgotności bezwzględnej) brakuje do pełnego nasycenia pary wodnej (to jest do wilgotności względnej równej 100%). Wartość deficytu wody w powietrzu zależy od temperatury.
 • Regulacja wilgotności przez sterownie urządzeniem nawilżającym. Rodzaj sygnału sterującego dostosowany do typu zaworu. Funkcja osuszania zrealizowana z wykorzystaniem chłodzenia poniżej punktu rosy
 • Sterownie klapą świeżego powietrza za pomocą sygnału analogowego.Sterowanie odbywa się na podstawie zadanego w danej fazie stężenia CO2 oraz  temperatury i wilgotności zewnętrznej Dzięki temu możliwe jest  takie sterowanie klapą świeżego powietrza które miarę możliwości  wykorzystywać powietrze zewnętrzne do chłodzenia i osuszania powietrza w hali uprawowej
 • Sterowanie (za pośrednictwem falownika) prędkością obrotową wentylatora cyrkulacyjnego za pomocą sygnału analogowego zgodnie z wartościami określonymi w danej fazie
 • Sterowanie nagrzewnicą wstępną na podstawie temperatury powietrza mierzonej za tą nagrzewnicą
 • Programowanie parametrów procesu w poszczególnych fazach m.in. czas trwania fazy, wartości początkowe i końcowe temperatury  , wilgotności ,stężenia Co2 , preferencje regulacji ( np. priorytet  temperatury podłoża) , warunków przejścia do następnej fazy  itp.
 • Możliwość włączenia funkcji ułatwiających przeprowadzenie działań specjalnych ( dezynfekcja, osuszanie po podlewaniu  itp.)
 • Sygnalizacja przekroczenia granic alarmowych za pomocą informacji w centralnym komputerze oraz wyjścia sterownika z możliwością podłączenia sygnalizatora lub modułu GSM
 • Pamięć nieulotna do przechowywania parametrów wprowadzonych przez użytkownika

Sterowanie w kompostowni