Nowoczesna uprawa pieczarek wymaga od producentów zapewnienia jak najwyższej jakości tych smacznych grzybów, a to z kolei przekłada się na konieczność stosowania zdecydowanie lepszego i niestety droższego podłoża, co w rezultacie ma wpływ na ostateczną cenę produktu. Rozwój produkcji pieczarek w Polsce sprawił, że wzrasta konkurencyjność i poszukiwanie jak najlepszych metod ukierunkowanych na obniżenie kosztów produkcji. Maksymalna oszczędność energii koniecznej do stworzenia wymaganego przez pieczarkę mikroklimatu to priorytet, który przyświeca polskim pieczarkarzom. Odpowiednie zaprogramowanie parametrów w systemie sterowania mikroklimatem pozwala na pełną kontrolę uprawy w każdej jej fazie.

Sterowanie klimatem
W pieczarkarni sterowanie klimatem odbywa się za pomocą specjalistycznego sterownika mikroklimatu, który ma za zadanie utrzymanie warunków optymalnych w każdej fazie produkcji pieczarki. Sterowanie temperaturą i wilgotnością w hali odbywa się na podstawie pomiaru z czujników temperatury hali (suchego i mokrego). Pomiar CO2 może odbywać się indywidualnie dla każdej hali lub w systemie zbiorczym. Sterownik mikroklimatu poprzez zastosowany algorytm steruje urządzeniami wykonawczymi w zakresie: ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i odpowiedniej wentylacji pomieszczeń produkcyjnych i obsługi. Sterowanie bezpieczeństwem produkcji odbywa się automatycznie z centralnego komputera lub poprzez nadzór z wykorzystaniem GSM telefonu, lub tabletu. Wszystkie parametry uzyskiwane poprzez stałą analizę systemu sterowania mikroklimatem procesu produkcji są automatycznie zapisywane, co pozwala na monitorowanie i ewentualne przeprowadzenie odpowiedniej korekty zadanych parametrów.

Sterowniki wilgotności, wentylacji i temperatury
Niewątpliwą zaletą sterownika klimatu jest regulacja urządzeniami wykonawczymi w sposób umożliwiający dokonanie optymalizacji kosztów związanych z produkcją pieczarek. Do tego celu wykorzystuje się zewnętrzną stację meteo. A pomiary przez nią zebrane pozwalają na dokonanie odpowiedniej regulacji wspomnianych urządzeń wykonawczych w celu uzyskania takich parametrów pracy, które przełożą się na najbardziej opłacalną produkcję. Biorąc pod uwagę skalę upraw pieczarki w Polsce oraz wysoką jakość, jaka jest wymagana od producentów, nie byłoby to możliwe bez zaawansowanej technologii.

Dobór sterowania mikroklimatem oraz sposób wykonania instalacji ukierunkowany indywidualnie do każdego klienta ma kluczowy wpływ na efektywne użytkowanie, oraz niezawodność systemu. Oferta ZUEA AUTOMATYKA daje możliwość wyboru systemu sterowania klimatu optymalnie dobranego do potrzeb obiektu w celu utrzymania wysokich plonów i jakości pieczarki.

W ramach oferty ZUEA AUTOMATYKA:

  • systemy sterowania mikroklimatem dedykowane pieczarkarniom i kompostowniom,
  • pomiary i rejestracja danych,
  • sterowanie wentylacją,
  • systemy nawilżania wodnego

Sterowanie klimatem w pieczarkarniSterowanie klimatem w kompostowni