Ogromne znaczenie odpowiedniej wilgotności powietrza w tworzeniu optymalnego klimatu dla ludzi jest bezsprzeczne. Najlepsze samopoczucie osiągamy przy wilgotności względnej powietrza pomiędzy 40 a 60% RH oraz temperaturze od 20 do 22 °C. Utrzymanie tych parametrów pozwala zmniejszyć napięcie elektrostatyczne oraz ryzyko zachorowań z uwagi na zdecydowanie mniejsze rozprzestrzenianie się mikroorganizmów i pleśni. Niezwykle ważne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza w przemyśle, w różnorodnych procesach produkcyjnych i wielu innych dziedzinach gospodarczej działalności człowieka, również ze względów ekonomicznych. Aby zapewnić odpowiednie warunki wilgotnościowe, a tym samym stworzyć optymalne warunki klimatyczne, znacznie zmniejszając zużycie energii i koszty eksploatacyjne proponujemy adiabatyczne nawilżanie wysokociśnieniowe. Nawilżanie wodne znajduje zastosowanie w takich gałęziach jak:

 • pieczarkarnie
 • kompostownie
 • magazyny
 • systemy wentylacji

Adiabatyczne nawilżanie

Dlaczego akurat nawilżanie wodne adiabatyczne? Przede wszystkim jest to już od ponad 20 lat funkcjonująca na rynku technologia, która sprawdziła się w systemach bezpośredniego nawilżania powietrza w różnorodnych warunkach, również ekstremalnych. Obecne urządzenia cechuje zdecydowanie lepsza jakość pracy i bezproblemowe utrzymanie określonej wilgotności powietrza. Na czym to polega:

 • system przemiany adiabatycznej: specjalnej konstrukcji pompa spręża wodę do odpowiedniego ciśnienia, a następnie poprzez wysokociśnieniowe dysze następuje jej atomizacja, czyli powstanie mgły wodnej, która całkowicie i natychmiastowo odparowuje do powietrza bez udziału dodatkowej energii. Zmiana stanu powietrza, która nastąpiła w wyniku procesu adiabatycznego, powoduje, że świetnie nadaje się do chłodzenia powietrza w produkcji czy wentylacji.
 • system nie wymaga stosowania preparatów chemicznych,
 • może być stosowany z wodą wodociągową, zmiękczoną lub demineralizowaną,
 • system może być stosowany bezpośrednio do otoczenia lub w centrali klimatyzacyjnej (nawilżanie kanałowe – w tym przypadku zalecana jest woda demineralizowana, która dostarczana do dysz rozpylających zamontowanych wewnątrz kanału, gdzie następuje mieszanie rozpylanej wody z przepływającym powietrzem. Dystans odparowania mgły zależy zarówno od temperatury, jak i prędkości przepływającego powietrza, oraz od wymaganej do osiągnięcia wilgotności względnej. Układ sterowania poprzez czujnik mierzy wilgotność lub otrzymuje z zewnętrznego regulatora sygnał sterujący i w ten sposób następuje odpowiednia regulacja wydajności układu nawilżania),
 • w stosunku do innych funkcjonujących na rynku systemów nawilżających jest znacznie tańszy w użytkowaniu,
 • charakteryzuje się niskim zużyciem energii,
 • długa żywotność wszystkich elementów systemu,
 • minimalne zabiegi konserwacyjne.

Nowe i stare instalacje

Zdecydowanie najtańszym na rynku rozwiązaniem jest w pewnym sensie nowa instalacja (koszty cyklu użytkowania są w tym przypadku najniższe), ponieważ bez większych nakładów sekcje kanałów do nawilżania dyszami wysokoprężnymi można zintegrować z praktycznie każdym rodzajem instalacji wentylacyjnej. W sytuacji, gdy na terenie obiektu już funkcjonuje tradycyjna centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna AHU, również i ona może być dostosowana do nawilżania wodnego wysokociśnieniowego, zwłaszcza, że można wykorzystać istniejącą sekcję kanałów z tacką kondensatu i drenażem. Nierzadko można także skorzystać z automatyki centrali AHU. Z uwagi na wymianę nawilżaczy parowych na adiabatyczne, konieczna jest dobudowa dodatkowej sekcji kanału, który będzie wystarczający dla dysz wysokoprężnych. Tu również można liczyć na wysokie oszczędności eksploatacyjne.

Instalacja nawilżania wodnego

Zdecydowanie najtańszym na rynku rozwiązaniem jest nowa instalacja z jednym układem pompowym dostosowującą zapotrzebowanie dla kilku stref nawilżania. System nawilżania wodnego wyposażony w układ samoregulujący wydajnością pompy przy optymalnym zużyciu energii. Dysze wodne wysokociśnieniowe w centralach wentylacyjnych zainstalowane w kanałach z wykorzystaniem istniejących wyposażonych w odwodnienie i tace kondensatu. W obiektach nie wyposażonych wentylacje stosuje się integralne punkty strefowe nawilżaczy z dodatkowym przepływem powietrza. Tu również można liczyć na wysokie oszczędności eksploatacyjne.

Wysokociśnieniowe dysze rozpylająceAdiabatyczne nawilżanie wysokociśnieniowe